Lalatović, Jelena. „Студент и Praxis: студентска и академска периодика у борби за аутономију универзитета и слободу (књижевне) критике 1968−1974“. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 54, no. 178 (Март 28, 2023): 183–204. приступљено Јуни 21, 2024. https://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/397.