Bajčeta, Vladan. О користи и штети књижевне историје за живот: теорија књижевноисториографског дискурса у науци о књижевности. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 54, no. 178 (Март 28, 2023): 117–142. приступљено Септембар 26, 2023. https://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/394.