Gromović, Milan. Насушни битак савременог српског песништва након Елиота и Валерија. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 51, no. 169 (Октобар 22, 2020): 441-446. приступљено Септембар 26, 2023. https://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/kis-2019-51-169-25.