Svirčev, Žarka. Феминистичке студије периодике и авангарда. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 54, no. 177 (Јануар 31, 2023): 145–166. приступљено Март 20, 2023. https://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/362.