Barać, Stanislava. Методологија проучавања периодике у Институту за књижевност и уметност: првих педесет година. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 54, no. 177 (Јануар 31, 2023): 107–143. приступљено Март 20, 2023. https://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/361.