Aleksić, Jana. Нови историзам и културни материјализам у српској књижевној мисли. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 54, no. 177 (Јануар 31, 2023): 33–60. приступљено Март 20, 2023. https://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/358.