Šurjanac, Nikolina. Немоћ духа пред Законом земље. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 54, no. 176 (Децембар 25, 2022): 409–414. приступљено Март 21, 2023. https://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/349.