Vraneš, Branko. Српска мисао о књижевности у доба хипертекста. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 54, no. 176 (Децембар 25, 2022): 361–381. приступљено Март 31, 2023. https://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/343.