Igrutinović, Danica. Да је само воде: симболизам воде у Пустој Земљи. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 54, no. 176 (Децембар 25, 2022): 225–246. приступљено Април 1, 2023. https://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/334.