Stevanović, Kristina. Исидора Секулић: бој с контрастима. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 54, no. 176 (Децембар 25, 2022): 159–179. приступљено Март 29, 2023. https://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/330.