Radenković, Ljubinko. Називи обичаја убијања стараца код Словена. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 54, no. 176 (Децембар 25, 2022): 25–40. приступљено Новембар 28, 2023. https://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/325.