Specified, No Author. Читање у доба дигиталне револуције. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 51, no. 167 (Јули 1, 2021): 353–354. приступљено Март 23, 2023. https://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/298.