Specified, No Author. Обавештење о повлачењу рада. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 53, no. 175 (Март 31, 2022): 474. приступљено Новембар 29, 2022. https://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/272.