Plaović, Irena. Словени у свету логике. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 53, no. 175 (Март 31, 2022): 441–447. приступљено Новембар 27, 2022. https://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/267.