Svirčev, Žarka. Уводна реч. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 53, no. 175 (Март 31, 2022): 103–104. приступљено Децембар 4, 2022. https://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/251.