Trocha, Bogdan. Савремене компјутерске игре и њихове књижевне конотације. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 51, no. 169 (Октобар 12, 2020): 205-221. приступљено Септембар 24, 2023. https://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/24.