Milosavljević Milić, Snežana. Интертекстуални дијалог са Томасом Маном. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 53, no. 174 (Јануар 27, 2022): 435–439. приступљено Јуни 29, 2022. https://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/237.