Ljubinković, Nenad. Антологијски избор српских народних приповедака Веселина Чајкановића. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 54, no. 176 (Децембар 19, 2022): 13–24. приступљено Децембар 6, 2023. https://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/200.