Stevanović, Lada. Магијски смеј Веселина Чајкановића у античким грчким ритуалима. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 54, no. 176 (Децембар 19, 2022): 41–66. приступљено Април 1, 2023. https://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/195.