Đergović Joksimović, Zorica. О облику ствари које ће доћи или о Велсовој утопији. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 53, no. 173 (Септембар 20, 2021): 411–414. приступљено Мај 23, 2022. https://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/186.