Žižović, Olivera. Од Исака до Исуса: архетип (не)прихватања жртве. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 53, no. 173 (Септембар 20, 2021): 263–286. приступљено Децембар 6, 2021. https://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/178.