Tealip, Ayman, и Saeed Alwakeel. Испољавање суфизма у савременој арапској књижевности. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 53, no. 173 (Септембар 17, 2021): 103–126. приступљено Мај 23, 2022. https://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/169.