[1]
N. Mitrović, Нанси и Бланшо: „разделовљена заједница“ и ‚заједница која се не може признати‘, КИ, том 52, изд. 170, стр. 321–325, Окт. 2020.