[1]
D. Dušanić и M. Avramović, ‚Чист од историја?‘ Читање трауме у српској поезији деведесетих година, КИ, том 55, изд. 181, стр. 131–165, Март 2024.