[1]
N. Nikolić, У потрази за смислом: од интегралне стилистике ка херменеутици, КИ, том 54, изд. 178, стр. 333–340, Март 2023.