[1]
G. Đoković, Библиометријска анализа домаћих научних часописа из језика и књижевности у цитатним базама података WоS и Scopus, КИ, том 54, изд. 178, стр. 297–324, Март 2023.