[1]
J. Lalatović, „Студент и Praxis: студентска и академска периодика у борби за аутономију универзитета и слободу (књижевне) критике 1968−1974“., КИ, том 54, изд. 178, стр. 183–204, Март 2023.