[1]
J. Bukumira, Од текста до дела: надреалистички есеј, КИ, том 54, изд. 178, стр. 165–181, Март 2023.