[1]
V. Bajčeta, О користи и штети књижевне историје за живот: теорија књижевноисториографског дискурса у науци о књижевности, КИ, том 54, изд. 178, стр. 117–142, Март 2023.