[1]
M. Gromović, Насушни битак савременог српског песништва након Елиота и Валерија, КИ, том 51, изд. 169, стр. 441-446, Окт. 2020.