[1]
K. Milovanović, Опис Свете земље Гаврила Тадића, КИ, том 54, изд. 177, стр. 249–269, Јан. 2023.