[1]
J. Aleksić, Нови историзам и културни материјализам у српској књижевној мисли, КИ, том 54, изд. 177, стр. 33–60, Јан. 2023.