[1]
J. Aleksić, Херменеутички смисао когнитивних и етнолингвистичких проучавања, КИ, том 54, изд. 176, стр. 403–408, Дец. 2022.