[1]
K. Stevanović, Исидора Секулић: бој с контрастима, КИ, том 54, изд. 176, стр. 159–179, Дец. 2022.