[1]
J. Vukobratović, O partizanskim pjesmama kao folklornoj glazbi u okviru hrvаtske etnomuzikologije i oko nje, КИ, том 54, изд. 176, стр. 89–104, Дец. 2022.