[1]
L. Radenković, Називи обичаја убијања стараца код Словена, КИ, том 54, изд. 176, стр. 25–40, Дец. 2022.