[1]
N. A. Specified, Читање у доба дигиталне револуције, КИ, том 51, изд. 167, стр. 353–354, Јули 2021.