[1]
N. A. Specified, Нови контекст(и) немогућег, КИ, том 51, изд. 167, стр. 347–348, Јули 2021.