[1]
M. Gromović, Пресек стања у српској књижевности, КИ, том 51, изд. 167, стр. 339–345, Јули 2021.