[1]
B. Aćamović, Кад је Хјуз срео Попу, КИ, том 51, изд. 167, стр. 323–327, Јули 2021.