[1]
N. A. Specified, „Рецензенти ‚Књижевне историје‘ за 2021. годину (бр. 173–175“), КИ, том 53, изд. 175, стр. 455–458, Март 2022.