[1]
N. Marinković, Од бележнице до романа: генеза Андрићеве ‚Госпођице‘, КИ, том 53, изд. 175, стр. 423–427, Март 2022.