[1]
S. Prtija, ‚De conscribendis epistolis‘ Еразма Ротердамског и античка теорија писма, КИ, том 53, изд. 175, стр. 317–333, Март 2022.