[1]
L. Stevanović, Магијски смеј Веселина Чајкановића у античким грчким ритуалима, КИ, том 54, изд. 176, стр. 41–66, Дец. 2022.