[1]
Z. Đergović Joksimović, О облику ствари које ће доћи или о Велсовој утопији, КИ, том 53, изд. 173, стр. 411–414, Сеп. 2021.