Mitrović, N. (2020) Нанси и Бланшо: „разделовљена заједница“ и ‚заједница која се не може признати‘, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 52(170), стр. 321–325. doi: 10.18485/kis.2020.52.170.15.