Andonovska, B. (2020) ‚То су моје личне ствари‘: чешка (ауто)биографија Гаврила Принципа у контексту сродних извора, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 52(170), стр. 209–232. doi: 10.18485/kis.2020.52.170.10.