Barać, S. (2024) Дискурси о Новој муслиманки у женским часописима у Краљевини СХС/Југославији (1918–1941), Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 55(181), стр. 35–70. doi: 10.18485/kis.2023.55.181.2.