Koprivica Lelićanin, M. и Jovanović, S. (2023) Метамодернизам: прилог Вермеленовом и Ван Дер Акеровом тумачењу појма, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 55(179), стр. 143–164. doi: 10.18485/kis.2023.55.179.8.