Nikolić, N. (2023) У потрази за смислом: од интегралне стилистике ка херменеутици, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 54(178), стр. 333–340. doi: 10.18485/kis.2022.54.178.16.